Homeopathie

Hoe werkt homeopathie?

Als u gezond bent herstelt u snel van infecties, helen wonden vanzelf, verdwijnt een flinke verkoudheid na een paar dagen en kunt u tegenslagen makkelijker incasseren. Bij ziekte is dit normale proces van genezing geblokkeerd. Het gezonde, zelfherstellende vermogen van lichaam en geest doet z’n werk niet meer. Homeopathie zet dit zelfherstellende vermogen aan tot genezing.

Daarbij gaat homeopathie uit van de individuele patiënt. De homeopaat beperkt zich niet alleen tot de aandoening maar kijkt naar de totale persoon.

Het consult

In het consult probeert de homeopaat – samen met u - antwoord te vinden op de vraag waarom u uitgerekend op dit moment deze klacht heeft. Met wat voor klacht u ook komt, de aanpak van de homeopaat is altijd hetzelfde. Namelijk een uitgebreid vraaggesprek, waarin al uw klachten worden besproken. Ook bespreken we uw vroegere klachten, ziekten en uw mentale en emotionele gesteldheid. Alle verschijnselen, zowel lichamelijk, emotioneel als psychisch, kunnen te maken hebben met de balans van uw gezondheid en zijn daarom belangrijk. Het eerste consult is dan ook een vrij uitgebreid gesprek van anderhalf uur. Op basis hiervan zoekt de homeopaat heel nauwkeurig het juiste homeopathisch geneesmiddel.

Het vervolgconsult is doorgaans na 4 tot 6 weken. Tijdens dit consult staat de reactie op het geneesmiddel centraal. Hoe gaat het met de klachten en wat is er nog meer veranderd. Het vervolgconsult duurt ongeveer drie kwartier. Aan de hand van de reacties op het gegeven middel maak ik een keuze voor de vervolgbehandeling. De keuze is afwachten als het middel nog werkt, herhalen van het middel of voorschrijven van een nieuw middel.

Duur van de behandeling

Dit hangt af van de aard, verloop en de ernst van de klacht. Bij een chronische klacht duurt de behandeling vaak langer maar treedt er doorgaans binnen 4 - 8 weken een verbetering op, bij een acute klacht is dit sneller.
Uiteraard zijn niet alle ziekten homeopathisch te genezen. Maar in de praktijk blijkt dat de homeopathische behandeling een verlichting kan geven.